Katma Değer Vergisi Sirküleri/7 ile İlgili Genel Yazı
 
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/7 İLE İLGİLİ GENEL YAZI
Tarih 20/01/2004
Sayı B.07.0.GEL.0. 71/7103-239/002764
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0. 71/7103-239/002764
KONU :
............... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
Bilindiği üzere, 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48/3 üncü maddesi ile katma değer vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
Bu düzenleme çerçevesinde katma değer vergisi mükellefleri tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, gelir ve kurumlar vergisi hesap döneminin takvim yılı olması, hesap dönemi kapanış işlemlerinin uzun sürmesi ve 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemenin takvim yılı sonuna isabet etmesi nedenleriyle zor durumda kalındığı ifade edilerek Aralık/2003 katma değer vergisi beyannamelerinin 25 Ocak tarihine kadar verilebilmesi talep edilmiştir.
Mükelleflerin bu talepleri doğrultusunda 16.01.2004 tarih ve KDV-7/2004-7 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri / 7 ile sadece 2004/Ocak ayında verilecek katma değer vergisi beyannamelerine münhasır olmak üzere, 20 Ocak 2004 tarihi mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile zor durumda bulunduğunu belirterek baş vuran mükelleflere süre verilmesi konusunda Defterdarlıklar yetkili kılınmıştır.
Ancak, Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, zor durumda bulunduğunu belirterek süre uzatımı talebinde bulunan mükelleflerle ilgili olarak bazı Defterdarlıkların Katma Değer Vergisi Sirküleri/ 7 doğrultusunda işlem yapmadıkları veya muhtelif güçlükler çıkardıkları yönünde duyumlar alınmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu “Mühlet Verme” yetkisi Katma Değer Vergisi Sirküleri/7 ile İl Defterdarlıklarına devredilmiş olduğundan, zor durumda bulunduğunu belirten mükelleflerin dilekçe vermelerinin yeterli sayılması ve işlemlerin vergi dairesinde bitirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
 
Bakan a.
Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,8545
Euro 7,6998
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı