1/1/2005 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri

Tarih 31/12/2004
Sayı TMH-1/2004-1
Kapsam  
 
Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Tarihi : 31/12/2004
Sayısı : TMH-1/2004-1
İlgili Olduğu Kanun : 2918 sayılı Kanunun 35 ve Geçici 18 inci maddeleri.
 
1-Giriş :
1/1/2005 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme :
2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, "Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 milyon lira, traktör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların dışındaki araçların hangi gruba gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir..." denilmiştir. Aynı kanunun Geçici 18 inci maddesinde ise, "Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35 inci maddede belirtilen muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

3- Yapılan düzenleme ile 1/1/2005 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları:
a- Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 118 YTL.
b- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı,  
römork ve yarı römork için 88,5 YTL.
c- Traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet,  
motorlu bisiklet için 47,2 YTL.

olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.  Veysel Karani AKSUNGUR
  Bakan a.
  Gelirler Genel Müdür Yrd.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 8,429
Euro 10,0264
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı