Karar No: 92/3921
TAŞIT ALIM VERGİSİ
 
 
B.K.K. No 92/3921
Başlık TAŞIT ALIM VER. KANUNUNUN DEĞİŞİK 10 UNCU MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 21452
Resmi Gazete Tarihi 31/12/1992
Kapsam  
 
 
Karar Sayısı: 92/3921
1318 sayılı Finansman Kanunu'nun taşıt alım vergisi ile ilgili değişik 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki belirtilen vergi miktarları hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın teklif yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28.12.1992 tarihinde kararlaştırılmıştır.
28.12.1992 Tarihli ve 92/3921
Sayılı Kararnamenin Eki
Karar

Madde 1 – 1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 4,5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları; aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
 
I SAYILI TARİFE

Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
Taşıtların net ağırlığı   1 yaş TL.   2-3 yaş TL.   4-5 yaş TL.   6-8 yaş TL.   9-11 yaş TL.
950 kg ve daha aşağı   4.780.000   3.190.000   2.390.000   1.590.000   1.190.000
951-1200 kg'a kadar   7.980.000   5.580.000   3.990.000   2.390.000   1.990.000
1201-1600 kg'a kadar   11.170.000   7.980.000   5.580.000   3.590.000   2.790.000
1601-1800 kg'a kadar   15.960.000   11.170.000   7.980.000   5.180.000   3.990.000
1801 kg ve daha yukarı   19.150.000   14.360.000   10.370.000   7.180.000   4.780.000

Bu hadler, I inci derece lüks otomobiller için 3 kat, II nci derece lüks otomobiller için 2 kat ve III üncü derece lüks otomobiller için 1,5 kat olarak uygulanır.
b) (I) sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet çekici ve benzerleri; aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

II SAYILI TARİFE
   
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
Taşıtların cins ve istiap hadleri   1 yaş TL.   2-3 yaş TL.   4-5 yaş TL.   6-8 yaş TL.   9-11 yaş TL.
A) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (istiap haddi)                    
1. 1.500 kg.'a kadar   3.650.000   2.280.000   1.640.000   1.270.000   910.000
2. 1.501-3.500 kg.'a kadar   4.560.000   2.740.000   2.010.000   1.640.000   1.270.000
3. 3.501-5.000 kg.'a kadar   5.480.000   3.650.000   2.550.000   1.820.000   1.460.000
4. 5.001-10.000 kg.'a kadar   7.310.000   4.380.000   4.020.000   3.290.000   2.190.000
5. 10.001-20.000 kg.'a kadar   8.400.000   5.840.000   4.750.000   3.650.000   2.550.000
6. 20.001 kg. ve daha yukarı   10.230.000   7.670.000   6.580.000   5.480.000   4.380.000
B) Minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri (oturma yeri)                    
1. 15 kişiye kadar   4.560.000   2.740.000   2.010.000   1.640.000   1.270.000
2. 16-25 kişiye kadar   5.480.000   3.650.000   2.550.000   1.820.000   1.460.000
3. 26-35 kişiye kadar   6.580.000   4.380.000   3.650.000   2.550.000   1.820.000
4. 36-45 kişiye kadar   8.400.000   5.840.000   5.110.000   3.650.000   2.550.000
5. 46 kişi ve daha yukarı   10.230.000   7.670.000   6.580.000   5.480.000   4.380.000

c) Motosikletler (motorlu bisikletler dahil), yük ve yolcu motosikletleri ile triportörler; aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

III SAYILI TARİFE
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
Taşıtların cinsi   1 yaş TL.   2-5 yaş TL.   6-11 yaş TL.
Motosiklet   140.000   90.000   70.000
Yük veya yolcu motosikleti   360.000   240.000   140.000
Triportör   430.000   360.000   240.000

d) Traktörler ve özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler; aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

IV SAYILI TARİFE
Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG)
için ödenecek vergi miktarı
Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)   1 yaş TL.   2-3 yaş TL. 4-5 yaş TL.   6-8 yaş TL.   9-11 yaş TL.
A) Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler                  
10-20 BG'ne kadar   155.000   116.000 77.000   54.000   38.000
21-50 BG'ne kadar   272.000   124.000 93.000   62.000   54.000
51-100 BG'ne kadar   311.000   155.000 116.000   77.000   70.000
101-150 BG'ne kadar   350.000   187.000 140.000   109.000   101.000
151 BG ve daha yukarı   389.000   233.000 171.000   155.000   116.000

Bu hadler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı federasyondan yelken numarası almış motorları olan yelkenli tekneler (kotralar) için % 50 nispetinde uygulanır.
B) Traktörler: (Fabrika, anabayi, bayi, bölge bayii, yetkili satıcı ve acentelerden fatura ile ilk iktisabında veya yurt dışından ithalinde bir defaya mahsus) her motor gücü birimi (BG) için 14.000 TL. esas alınarak vergilendirilir.
e) Uçak ve helikopterler (Türk Kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (V) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

V SAYILI TARİFE
   
Taşıtların yaşları ile bunlar için ödenecek vergiler
Taşıtların azami kalkış ağırlığı   1 yaş TL.   2 yaş TL.   3-5 yaş TL.   6-11 yaş TL.
Uçak ve helikopterler:                
1.150 kg.'a kadar   19.040.000   15.870.000   14.280.000   12.690.000
1.151-1.800 kg.'a kadar   23.800.000   19.840.000   15.870.000   13.490.000
1.801-3.000 kg.'a kadar   34.910.000   31.740.000   28.560.000   25.390.000
3.001-5.000 kg.'a kadar   47.610.000   43.640.000   39.680.000   35.710.000
5.001-10.000 kg.'a kadar   79.360.000   71.420.000   63.480.000   55.550.000
10.001-20.000 kg.'a kadar   126.970.000   119.040.000   111.100.000   103.160.000
20.001 kg ve daha yukarı   158.720.000   142.840.000   126.970.000   111.100.000

Madde 2 – Bu Karar 1.1.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı