Genel Bütçeli idareler, il özel idareleri ve Belediyelerin verecekleri beyannamelerden eğitime katkı payı alınıp alınmayacağı hk.
Başlık Genel Bütçeli idareler, il özel idareleri ve Belediyelerin verecekleri beyannamelerden eğitime katkı payı alınıp alınmayacağı hk.
Tarih 13/10/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6383-05-43517
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH :13.10.1997
SAYI :B.07.0.GEL.0.63/6383-05-43517
KONU :Genel Bütçeli idareler, il özel idareleri
ve Belediyelerin verecekleri beyanna-
melerden eğitime katkı payı alınıp
alınmayacağı hk.
İZMİR VALİLÍĞİNE
(Defterdarlık:Vasıtalı Ver. Gel. Müd. )

İLGİ: a)08.09.1997 gün ve DEF.0.35.12/EKP.O31-787/999 sayılı yazınız.
b)23.09.1997 gün ve DEF.0.35.12/EKP,O31-787/1026 sayılı yazınız.
İlgi yazılarınızla, Genel Bütçeye Dahil İdareler İl Özel İdareleri ve Belediyelerin verecekleri beyannameler ile sınav harcı, maden arama ruhsat harcı gibi harçların tarh ve tahakkuklarıyla ilgili mükellef beyanlarını içeren dilekçeler üzerinden Eğitime Katkı Payı alınıp alınmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 18.8.1997 gün ve 23084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4306 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin A/1 inci fıkrasında "Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile ..... Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden 500.000 lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise 1.000.000 lira" katkı payı ödenir hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 4306 sayılı Kanunun uygulamasına açıklık kazandırmak amacıyla 22.8.1997 gün ve 23088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliğinin A-"Eğitime Katkı Payına Tabi Kağıt ve İşlemler ile Eğitime Katkı Payını Ödeyecek Olanlar ve Ödeme Süresi" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında eğitime katkı payı ödenmesini gerektiren beyannameler sayılmış olmakla birlikte bu sayılanlar dışında kalan ve vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef veya sorumlularca vergi dairelerine verilmesi gereken beyannamelerin de bu kapsamda mütalaa edileceği belirtilmiştir.

Õte yandan, beyannamelerin ekleri ile her türlü bildirimler ve herhangi bir verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan beyannameler için katkı payı ödenmesinin söz konusu olmadığı açıklanmıştır.

Buna göre; Genel Bütçeye Dahil İdareler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin verecekleri beyannamelerden 1 Seri No.lu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliğinin A-1/a fıkrasında sayılan beyannameler ile kuruluşlarına ait vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak vergi dairelerine verilenler için eğitime katkı payı alınması, herhangi bir verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayanlar için bu meyanda da harçların tarh ve tahakkuku ile ilgili mükellef beyanlarını içeren dilekçeleri üzerinden katkı payı alınmaması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Bakan a.
Daire Başkanı
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı