Sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

Başlık Sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
Tarih  
Sayı B.07.0.GEL.0.56/5601-563-2 / 12085
Kapsam  
 
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
SAYI    : B.07.0.GEL.0.56/5601-563-2
KONU  :
                                              
.............................. SİGORTA A.Ş.
                                               İSTANBUL
 
İLGİ: 09.02.2004 tarihli ve REF No:64-16-0057 sayılı yazınız.
 
İlgide kayıtlı yazınız incelendi.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. maddesinde; "Banka ve sigorta şirketlerinin 10.6.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 30. maddesinde ise, banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinin banka, banker ve sigorta şirketlerinin olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, sigorta şirketlerinin her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
Bu nedenle, yabancı bir sigorta şirketi ile yapılacak olan aracılık sözleşmesi gereği şirketiniz tarafından yapılan işlemler nedeniyle şirketiniz lehine alınan komisyonların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 
Bakan a.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı