YABANCI UYRUKLULARA AİT TAŞITLARA İLİŞKİN GENEL YAZI

Tarih 06/10/1997
Sayı B.07.0.GEL.0.61/6153-2
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
SAYI : B.07.0.GEL. 0.61/6153-2                                                          
KONU:
 
......................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)
 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ilk fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, "Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar" motorlu taşıtlar vergisinden müstesnadır.
Diğer taraftan; Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, yurdumuzda bulunan diplomatik, konsolosluk ve uluslararası kuruluş temsilcilikleri ve bunların diplomatik ve konsüler statüye haiz mensupları ile aynı Kanunun 119/13-b maddesi çerçevesinde bu temsilciliklerin idari-teknik personel statüsünü haiz mensuplarının taşıtlarına, trafik şube veya bürolarınca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 55 inci maddesi hükmüne göre, "CA ile başlayan ve CZ"de biten, beyaz zemin üzerine yeşil harf grubundan veya beyaz zemin üzerine mavi "B" harf grubundan, ülkemize geçici olarak tetkik, tahsil ve çalışma amacı ile gelenlere ise "MA ile başlayan ve MZ"de biten beyaz zemin üzerine siyah harf gruplarından oluşan plakalar verilmektedir.
Bu hükümlere göre, ilgili trafik şube veya bürolarında; "B" grubuna veya "CA ile başlayan ve CZ" de biten harf gruplarına giren plakalar ile adlarına taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan kişilerin, bu taşıtlarından dolayı Kanunun yukarıda anılan maddesi hükmü gereğince, motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulması,
"MA ile başlayan ve MZ"de biten harf gruplarına giren özel tahsisli plakalarla adlarına taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan kişilerin ise istisnadan yararlandırılmaması,
Gerekmektedir.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
 
Niyazi CANGİR
Bakan a.
Daire Başkanı

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,7939
Euro 7,579
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı