Karar No: 2003/5699 Kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan Erken Ödeme İndirimi oranlarına ilişkin

B.K.K. No 2003/5699
Resmi Gazete Tarihi 06/06/2003
Resmi Gazete Sayısı 25130
Kapsam  
Karar Sayısı: 2003/5699
Kanuni ödeme süresinden önce ödenen amme alacağı için uygulanan Erken Ödeme İndirimi oranlarına ilişkin Ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/05/2003 tarihli ve 21502 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 26/5/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/5/2003 Tarihli ve 2003/5699 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR

Madde 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 29/8/1996 tarihli ve 4179 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden münhasıran 4811 sayılı Vergi Barışı Kanununa göre taksitlendirilen amme alacaklarından Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilenlere ilişkin taksit veya taksitlere uygulanmak üzere, aynı maddenin (1) numaralı bendinde yer alan erken ödeme indirim oranı, taksitlerin ödeme süresinin son gününden;

- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde %2,4
- 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde %2,5
- 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde %2,6
- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde %2,6
- 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde %2,7
- 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık %2,7
- 13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık %0

olarak belirlenmiştir.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,401
Euro 8,9797
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı