2000/1
 
SMM KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2000/1
Tarih 13/12/2000
Sayı B.07.0.GEL.0.32/3205-16
Kapsam  
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI : B.07.0.GEL.0.32/3205
KONU:
 
SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU İÇ GENELGESİ
SERİ NO : 2000/ 1
 
.....................................VALİLİĞİ
(Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne)
 
Bilindiği üzere, 27 Sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Tebliğ) 6/12/2000 tarih ve 24252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anılan Tebliğ ile yapılan düzenlemelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşıldığından konu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Anılan Tebliğin yayımlandığı tarihden önceki bir tarihte vergi dairelerine teslim edilen yeminli mali müşavir KDV iadesi tasdik raporları Tebliğ ile yapılan düzenlemeler dikkate alınmaksızın daha önce yayımlanan genel tebliğlerdeki esaslara göre işleme konulacaktır. Buna göre, 6/12/2000 tarihinden önce vergi dairelerine teslim edilen raporlar ekinde yer alan karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının Tebliğ ile yapılan düzenlemelere uygun olup olmadığına bakılmayacaktır. 6/12/2000 tarihinde veya daha sonraki bir tarihte vergi dairelerine teslim edilen KDV iadesi tasdik raporları ekinde yer alan karşıt inceleme ve teyit tutanakları konusunda ise kural olarak tutanağın düzenlenme tarihine bakılacaktır. Bu itibarla, düzenlenme tarihi 6/12/2000 veya daha sonraki bir tarih olan tutanakların Tebliğ ile getirilen esaslara uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Buna karşılık, 6/12/2000 tarihinden önce düzenlenen tutanakların Tebliğ ile getirilen yeni esaslara uygun olup olmadığına kural olarak bakılmayacaktır. Ancak, bu konuda olabilecek kötüye kullanımların önlenmesi açısından 31/12/2000 tarihinden sonra vergi dairelerine teslim edilecek KDV iadesi tasdik raporlarının ekinde 6/12/2000 tarihinden önce düzenlenmiş tutanakların yer alması halinde, konu titizlikle araştırılacaktır. Araştırma sonucunda sözkonusu tutanakların düzenlenme tarihinin, gerçeği yansıtmadığının belirlenmesi veya somut bulgulara dayalı olarak gerçeği yansıttığından kuşkulanılması halinde ise konu yeminli mali müşavire intikal ettirilerek sözkonusu tutanağın Tebliğ ile getirilen esaslara uygun olarak yeniden düzenlenmesi talep edilecektir.

Öte yandan, yeminli mali müşavir tasdik raporları uygulamasında karşılaşılan ve tereddüt edilen konular hakkında Bakanlığımızın görüşü sorulurken ilgi yazılar ekinde genellikle yeminli mali müşavir tasdik raporlarının da gönderildiği dikkati çekmektedir. Bundan böyle, yeminli mali müşavir tasdik raporları uygulaması ile ilgili konularda görüş sorulurken, konunun bir yazı ile Bakanlığımıza intikal ettirilmesi, özel olarak istenmediği takdirde yeminli mali müşavir tasdik raporlarının gönderilmemesi uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bakan a.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı