Genel Tebliğ 1
Genel Tebliğler

Seri No:1

Resmi Gazete Tarihi : 14/12/1949

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesi gereğince gerçek kazançlarının tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı Bakanlığımızca götürü kazanç usulüne alınan ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili gerektirmeyen serbest meslek erbabı, meslek grupları itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Bunların kazançları, Vergi Usul Kanununun 40 ıncı maddesinde yazılı esaslar dairesinde götürü olarak tesbit edileceğinden defter tutmalarına ve gider vesikası saklamalarına lüzum yoktur. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı kamu idare ve müesseseselerine, kurumlara, derneklere, tesis ve vakıflara, gerçek gelirlerini beyan etmeğe mecbur olan tüccarlara ve serbest meslek erbabına yapacakları serbest meslek faaliyetleri karşılığında kendilerine ödenecek paralardan gelir vergisi kesilmiyecektir.

Buna göre işlem yapılması rica olunur.

Meslek nevileri İ z a h a t
Ebeler  
Sünnetçiler  
Sağlık memurları  
Hayvan sağlık memurları Kendi nam ve hesaplarına yaptıkları serbest
Hemşireler meslek faaliyetleri sebebiyle.
Hasta bakıcılar  
Enjeksiyoncular  
Pansımancılar  
Çıkıkcı ve kırıkcılar  
Arzuhalcılar Seyyar veya idarehane sahibi olanlar dahil.
Muakipler "             "              "              "              "
Daktilolar Başkalarının getirdikleri yazıları yazanlar.
Reklamcılar Bağırma, konuşma ve sair şekillerde reklam yapanlar.
Öğretmenler Seyyar olarak faaliyette bulunan her nevi ders, lisan, müzik, dans, nakış, dikiş ve benzeri öğretmenler.
Müzik aleti akortcuları  
Nakkaşlar Binalarda tezyini resim yapanlar.
Şarkı söyliyenler Musiki konseri verenler hariç. Bir yere bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışmak veya hasılattan hisse almak suretiyle faaliyette bulunanlar.
Çalgı çalanlar "              "              "              "              "
Artist ve musiki ajanları Artistleri, şarkı söyliyenleri ve çalgı çalanları angaje edenler.
Meddah ve tutuatcılar Kendi nam ve hesaplarına seyyar olarak faaliyette bulunanlar Tuluat ve oyun heyetlerinde hasılattan hisse almak suretiyle çalışanlar dahildir. Ancak, tüluatcı sayılmıyan tiyatro heyetlerini idare edenlerle bu heyetlerde hasılattan hisse alanlar hariç.
Rakkaseler Kendi nam ve hesaplarına çalışmak veya hasılattan hisse almak suretiyle seyyar bir surette faaliyette bulunan rakkaseler.
Canbazlar Seyyar olarak ip ve tel üzerinde hüner gösterenler.
Hokkabazlar İşyeri açanlar hariç.
Tercümanlar Bir yere bağlı olmaksızın tercümanlık yapanlar.
Messahlar Araziyi ölçüp krokisini yapanlar.
Bahçe mimarları Yüksek tahsili olanlar hariç.
Makyajcılar Bir işyeri açmaksızın serbest olarak çalışanlar.
Manikür ve pedikürcüler "              "              "              "              "
Spor organizatörleri Her türlü spor temaslarını organize edenler.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2054
Euro 8,7969
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı