Karar No : 91/1842
Bakanlar Kurulu Kararları
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN

Resmi Gazete No 20914
Resmi Gazete Tarihi 29/06/1991
Karar Sayısı : 91/1842

7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin tesbitine dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6.5.1991 tarihli ve 032453 sayılı yazısı üzerine adıgeçen Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 12.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
7338 sayılı Veraset ve İntikal Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) fıkralarındaki istisna hadlerinin tesbitine dair ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6.5.1991 tarihli ve 032453 sayılı yazısı üzerine adıgeçen Kanunun 4 üncü maddesinin son fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 12.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

12.5.1991 tarih ve 91/1842
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki
Karar


Madde 1 – 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 4 üncü maddesinin;

a) (b) fıkrasında yeralan 5.000.000.- lira 10.000.000.- liraya, 10.000.000.- lira 20.000.000.- liraya,

b) (d) fıkrasında yeralan 50.000.- lira 250.000.- liraya,

c) (e) fıkrasında yeralan 50.000.- lira 250.000.- liraya, yükseltilmiştir.

Madde 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu kararı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
 
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı