Yurt Dışına Çıkışlarda Alınan Harcın İadesi İle İlgili Genel Yazı

Tarih 30/01/2002
Sayı B.07.0.GEL.0.63/6390-49/4779
Kapsam  
T.C
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
SAYI : B.07.0.GEL.0.63/6390-49/4779
KONU :

İSTANBUL VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Vasıtalı Ver.Gel.Müdürlüğü)
 
İLGİ: 2.11.2001 gün ve B.07.4.DEF.0.34.12.2.45-2971/6154 sayılı yazınız.
Yazınız incelendi.
28.7.2001 tarihli ve 24476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/2762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre harçtan bağışık tutulması gerekirken vergi tahsil alındısı ya da pul yapıştırılması suretiyle yurt dışı çıkış harcını ödeyen ve bu harcın iadesini isteyen ...............dilekçelerin fotokopisi ilişikte gönderilmiştir.
Bilindiği gibi, 12.7.2001 gün ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hariç) Türk Vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında (4736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 1.2.2002 tarihinden itibaren 70.000.000.TL olarak yeniden belirlenmiştir) harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
Yurt dışı çıkış harcının usul ve esaslarını belirleyen 2001/2762 sayılı Karar'ın 4 üncü maddesine göre harçtan muaf olan kişilerden sehven tahsil edilen harcın iadesinin aşağıda açıklanan şekilde yapılması gerekmektedir.
28.7.2001 tarihli ve 24476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/2762 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ın 4 üncü maddesinde belirtilen yurt dışı çıkış harcı alınmayacak kişilerden fazla veya yersiz tahsil edildiği anlaşılan harçların iade edilmesinde, bu kişilerin pasaportlarının kimlik bilgilerini içeren sayfası ile yurt dışı çıkış harç pulu yapıştırılmış olan sayfasının birer örneği veya bankalarca düzenlenen vergi tahsil alındısının aslı ile birlikte, Bankalar aracılığıyla tahsil edilerek ilgili vergi dairesine aktarılan ve fazla tahsil edildiği anlaşılan sözkonusu harçların iade edilebilmesi için ilgili vergi dairesine, Pul yapıştırılmak suretiyle ödenen yurt dışı çıkış harcının iadesinde ise tahsilatı yapan saymanlığa, müracaat edilmesi gerekmektedir.
İlgili saymanlıkça; yurt dışı çıkış harcından muaf bulunan ancak sehven kendilerinden tahsilat yapılan kişilerin ödemiş oldukları yurt dışı çıkış harç pulu bedellerinin tahakkuka bağlandığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru esas alınarak bulunacak Türk Lirası karşılığının, tahsilatı yapan saymanlıkça Bakanlığımız Bütçesinin 950-06-3-537-900 "Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Diğer Vergi Gelirlerinden Red ve İadeler" gider tertibinden Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydı suretiyle iade edilecektir.
Ayrıca, sözkonusu Karar'ın 4 üncü maddesinde sayılan ve harçtan muaf olan ancak kendilerinden sehven harç tahsil olunan kişilerin 5 inci maddede belirtilen belgeleri iade talebi sırasında saymanlık veya vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini, gereğinin ona göre yapılmasını ve işlem sonucundan dilekçelerine cevaben mükelleflere bilgi verilmesini rica ederim.
 
Bakan a.

 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 6,8545
Euro 7,6998
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı