Genel Tebliğ 2009/1
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN
KORUNMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NUMARASI: 2009/1)
 
             MADDE 1 – 9/4/2003 tarihli ve 25074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2003/1 sıra numaralı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğin 2008/1 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinde yer alan “435 YTL’ye (dörtyüzotuşbeş Yeni Türk Lirasına)” ibareleri “470 TL’ye (dörtyüzyetmiş Türk Lirasına)” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ 26/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3841
Euro 8,9581
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı