Karar No: 91/1365
B.K.K. No 91/1365
Başlık BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 21 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 20780
Resmi Gazete Tarihi 03/02/1991
Kapsam  
Karar Sayısı: 91/1365
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yeralan eğlence vergisi nisbetleri ile ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 24/12/1990 tarihli ve 128344 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/1/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
7/1/1991 Tarihli ve 91/1365
Sayılı Kararnamenin Eki
Karar

Madde 1 – 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (1) numaralı bendinin;
a) (1) numaralı alt bendinde yeralan yerli film göstermelerinden alınan % 10 eğlence vergisi oranı (0) sıfır,
b) (2) numaralı alt bendinde yeralan yabancı film göstermelerinden alınan % 30 eğlence vergisi oranı % 25,
c) (3) numaralı alt bendinde yeralan tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan alınan % 5 eğlence vergisi oranı (0) sıfır,
olarak tespit edilmiştir.
Madde 2 – Bu Karar 1/1/1991 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 – Bu Kararı Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3676
Euro 8,9437
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı