Karar No: 99/12481
B.K.K. No 99/12481
Başlık 4306 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE İLİŞKİN
Resmi Gazete No 23636
Resmi Gazete Tarihi 11/03/1999
Kapsam  
Karar Sayısı: 99/12481
16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 1/3/1999 tarihli ve 007622 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
3/3/1999 Tarihli ve 99/12481
Sayılı Kararname Eki
KARAR

Madde 1- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,2,3,4,5,7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için ödenecek eğitim katkı payları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
“A) 1-Vergi daireleri ve belediyelere verilen
beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna
verilen sigorta prim bildirgeleri.................................................1.000.000 TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler.................................4.000.000 TL
2- Taşıt alım vergisine tabi motorlu taşıtların
kayıt, tescil ve devirlerinde....................................................10.000.000 TL
3- Spor-Toto, Spor-Loto, Sayısal Loto oyunlarında
her bir kolon için........................................................................20.000 TL
At yarışlarında oynanan her bilet için...........................................40.000 TL
4- Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından.........................30.000.000 TL
Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden.......................................15.000.000 TL
5- Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında
düzenlenen:
-Her bir bilet için....................................................................1.500.000 TL
-Dönüşlü biletler için..............................................................3.000.000 TL
7- Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis
edilenlerden..........................................................................5.000.000 TL
9- Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran
her bir işlemin taraflarından....................................................5.000.000 TL”
Madde 2- Aynı maddenin (B) fıkrasında yer alan eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranı % 15 olarak yeniden belirlenmiştir.
Madde 3-Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4-Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,2054
Euro 8,7969
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı