Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)
Resmi Gazete Sayısı 24268
Resmi Gazete Tarihi 22/12/2000
Kapsam

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17)

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun (1) 3946 sayılı Kanunun (2) 35 inci maddesi ve 4605 sayılı Kanunun (3) 1 inci maddesi ile değiştirilen 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden, bu Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan ( I ), ( II ), ( III ) ve ( IV ) sayılı tarifelerdeki vergi miktarları 30/11/2000 tarihli ve 2000/1699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (4) ile %75 oranında artırılmış ve LPG yakıtı kullanan taşıtlar ile kullanım amaçları da dikkate alınarak 2001 yılı için ödenecek motorlu taşıtlar vergisi belirlenmiştir.
Buna göre, motorlu taşıtlar vergisi 1/1/2001 tarihinden itibaren aşağıdaki tarifelere göre tahsil edilecektir.

a) Otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları ( I ) sayılı tarifeye göre,11 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde (5) belirtilen lüks uygulaması ile söz konusu Kararname hükümleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde vergilendirilecektir.

( I ) SAYILI TARİFE

VERGİLENDİRME UNSURU

VERGİLENDİRME UNSURUTAŞITLARIN YAŞLARINA (MODEL YILLARI), LÜKS DERECELERİNE, YAKIT KULLANIMINA VE KULLANIM AMACINA GÖRE ÖDENECEK YILLIK VERGİ LER

NET AĞIRLIK (KG)

MOTOR SİLİNDİR HACMİ (CM3) VE YAKIT KULLANIMI

1 - 3 yaşTL.

2001-1999

4 - 6 yaşTL.
1998-1996

7 - 11 yaşTL.
1995-1991

15 yaşTL.
1990-1987

16 ve yukarı yaş TL.
1986 - ....

950 kg
ve aşağısı

1600 cm3 ve
aşağısı

Normal *

63,920,000

63,920,000

31,880,000

31,880,000

6,870,000

LPG'li **

319,600,000

319,600,000

159,400,000

159,400,000

34,350,000

LPG'li T.O ve D.O ***

191,760,000

191,760,000

95,640,000

95,640,000

20,610,000

1601 cm3 ve
yukarısı

Lüks ****

95,880,000

63,920,000

31,880,000

31,880,000

6,870,000

LPG'li *****

479,400,000

319,600,000

159,400,000

159,400,000

34,350,000

LPG'li T.O ve D.O ******

287,640,000

191,760,000

95,640,000

95,640,000

20,610,000

951- 1200 kg' a

1600 cm3 ve

aşağısı

Normal *

97,280,000

97,280,000

48,440.000

48,440.000

10,950,000

LPG'li **

359,930,000

359,930,000

179,220.000

179,220.000

40,510,000

LPG'li T.O ve D.O ***

228,600,000

228,600,000

113,830.000

113,830.000

25,730,000

1601 cm3 ve
yukarısı

Lüks ****

145,920,000

97,280.000

48,440.000

48,440.000

10,950.000

LPG'li *****

539,900,000

359,930.000

179,220.000

179,220.000

40,510.000

LPG'li T.O ve D.O ******

342,910,000

228,600.000

113,830.000

113,830.000

25,730.000

1201 - 1600 kg'a

1600 cm3 ve
aşağısı

Normal *

161,750.000

161,750.000

80,720.000

80,720.000

19,530.000

LPG'li **

436,720.000

436,720.000

217,940.000

217,940.000

52,730.000

LPG'li T.O ve D.O ***

299,230.000

299,230.000

149,330.000

149,330.000

36,130.000

1601 cm3 ve
yukarısı

Lüks ****

323,500.000

242,620.000

80,720.000

80,720.000

19,530.000

LPG'li *****

873,450.000

655,070.000

217,940.000

217,940.000

52,730.000

LPG'li T.O ve D.O ******

598,470.000

448,840,000

149,330.000

149,330.000

36,130.000

1601- 1800 kg' a

1600 cm3 ve
aşağısı

Normal *

324,830.000

324,830.000

161,750.000

161,750.000

40,160.000

LPG'li **

552,210.000

552,210.000

274,970.000

274,970.000

68,270.000

LPG'li T.O ve D.O ***

438,520.000

438,520.000

218,360.000

218,360.000

54,210.000

1601 cm3 ve
yukarısı

Lüks ****

974,490.000

649,660.000

242,620.000

161,750.000

40,160.000

LPG'li *****

1,656,630.000

1,104,420.000

412,450.000

274,970.000

68,270.000

LPG'li T.O ve D.O ******

1,315,560.000

877,040.000

327,530.000

218,360.000

54,210.000

1801 kg ve
daha yukarı

1600 cm3 ve
aşağısı

Normal *

650,750.000

650,750.000

324,830.000

324,830.000

80,720.000

LPG'li **

976,120.000

976,120.000

487,240.000

487,240.000

121,080.000

LPG'li T.O ve D.O ***

813,430.000

813,430.000

406,030.000

406,030.000

100,900.000

1601 cm3 ve
yukarısı

Lüks ****

1,952,250.000

1,301,500.000

487,240.000

324,830.000

80,720.000

LPG'li *****

2,928,370.000

1,952,250.000

730,860.000

487,240.000

121,080.000

LPG'li T.O ve D.O ******

2,440,310.000

1,626,870.000

609,050.000

406,030.000

100,900.000

YUKARIDAKİ TABLODA GÖSTERİLDİĞİ ÜZERE;
NORMAL ( * ) : Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan otomobil ve arazi taşıtları ile kaptıkaçtı, panel ve münhasıran yük taşımaya mahsus arazi taşıtlarıdır.
LPG' li ( ** ) : Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan ve LPG yakıtı kullanan otomobil ve arazi taşıtları ile kaptıkaçtı, panel ve münhasıran yük taşımaya mahsus arazi taşıtlarıdır.

LPG' li T.O ve D.O( *** ) : Motor silindir hacmi 1600 cm3 ve altında olan ve LPG yakıtı kullanan, taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan taksi otomobilleri ile adam başına ücretle yolcu taşıyan dolmuş otomobilleridir.

LÜKS (****): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan otomobil ve arazi taşıtları ile yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olan arazi taşıtlarıdır.

LPG' li (*****): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan ve LPG yakıtı kullanan otomobil ve arazi taşıtları ile yük ve yolcu taşıyabilen iki ve daha fazla sıralı oturma yeri bulunan açık kasalı olan arazi taşıtlarıdır.
LPG' li T.O ve D.O. (******): Motor silindir hacmi 1601 cm3 ve üstünde olan ve LPG yakıtı kullanan, taksimetre veya tarife ile yolcu taşıyan taksi otomobilleri ile adam başına ücretle yolcu taşıyan dolmuş otomobilleridir.

 

b) ( I ) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki ( II ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

( II ) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların cinsleri ve İstiap hadleri

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler

1 _ 6 yaş TL

7 _ 15 yaş TL.

16 ve daha yukarı yaş TL.

A) MİNİBÜS

 

72,520,000

53,720,000

23,670,000

B) OTOBÜS VE
BENZERLERİ
(oturma yeri)

25 kişiye kadar

182,560,000

108,830,000

48,440,000

26-35 kişiye kadar

218,870,000

182,560,000

72,520,000

36-45 kişiye kadar

243,810,000

218,870,000

97,280,000

46 kişi ve daha yukarı

292,790,000

243,810,000

146,120,000

C) KAMYONET,
KAMYON,
ÇEKİCİ VE
BENZERLERİ
(istiap haddi)

1.500 kg'a kadar

72,520,000

53,720,000

23,670,000

1.501-3.500 kg'a kadar

182,560,000

108,830,000

48,440,000

3.501-5.000 kg'a kadar

218,870,000

182,560,000

72,520,000

5.001-10.000 kg'a kadar

243,810,000

218,870,000

97,280,000

10.001-20.000 kg'a kadar

292,790,000

243,810,000

146,120,000

20.001 kg. ve daha yukarı

365,360,000

305,000,000

161,750,000

c) Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki ( III ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

( III ) SAYILI TARİFE

Taşıtların cinsleri ve motor gücü (BG)

Taşıtların yaşları ile her motor gücü birimi (BG) için ödenecek vergi miktarı

1 _ 3 yaş TL.

4 _ 5 yaş TL.

6 - 15 yaş TL.

16 ve daha yukarı yaşTL

YAT,KOTRA VE
HER TÜRLÜ MOTORLU ÖZEL TEKNELER

10 _ 20 BG' ne kadar

3,608,000

2,780,000

1,508,000

687,000

21 - 50 BG' ne kadar

5,171,000

4,016,000

2,367,000

1,095,000

51 - 100 BG'ne kadar

6,392,000

4,844,000

3,188,000

1,508,000

101 _ 150 BG'ne kadar

8,072,000

5,979,000

4,016,000

1,953,000

151 BG ve daha yukarısı için

11,711,000

8,900,000

5,579,000

2,780,000

d) Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki ( IV ) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

( IV ) SAYILI TARİFE

Taşıtların azami kalkış ağırlığı

Taşıtların yaşları ile ödeyecekleri yıllık vergiler

1 - 3 yaş TL.

4 - 5 yaş TL.

6 - 10 yaş TL.

11 ve daha yukarı yaşTL.

UÇAK

VE

HELİKOPTERLER

1.150 kg'a kadar

398,650,000

332,150,000

265,660,000

199,040,000

1.151 - 1.800 kg'a kadar

531,350,000

465,230,000

332,150,000

265,660,000

1.801 - 3.000 kg'a kadar

664,330,000

597,850,000

531,350,000

465,230,000

3.001 - 5.000 kg'a kadar

1,063,140,000

930,540,000

797,470,000

664,330,000

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1,329,370,000

1,196,230,000

1,063,140,000

930,540,000

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1,994,240,000

1,861,160,000

1,728,020,000

1,595,030,000

20.001 kg ve daha yukarı

3,323,630,000

2,991,340,000

2,658,750,000

2,326,460,000

Tebliğ olunur.

(1) 23/2/1963 tarihli ve 10007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 30/12/1993 tarihli ve 21804 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 30./11/2000 tarihli ve 24246 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(4) 8/12/2000 tarihli ve 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(5) 27/12/1996 tarihli ve 22860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır

 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD
Euro
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı