Nev’i değişikliğinde, önceki kurumun defter ve belgelerinin yeni kurum tarafından kullanılıp kullanılmayacağı hk.
Nev’i değişikliğinde, önceki kurumun defter ve belgelerinin yeni kurum tarafından kullanılıp kullanılmayacağı hk.
Tarih 16/12/1996
Sayı B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2053/599l2

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüTARİH : 16.12.l996
SAYI : B.07.0.GEL.0.29/2924-232-2053/599l2
KONU : Nev’i değişikliğinde, önceki kurumun
defter ve belgelerinin yeni kurum
tarafından kullanılıp kullanılmayacağı hk.

BURDUR VALİLİĞİ
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)


İLGİ:31.10.1996 gün ve B.07.4.DEF.O.15.10/4050 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden; nev'i değiştiren kurumların (Limited Şirketin Anonim Şirket olması gibi) önceki kurumun kullandığı defter ve belgelerini kullanıp kullanamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 37 inci maddesi doğrultusunda şekil değiştirmeler devir hükmünde sayılmıştır. Limited şirketin nev'i değiştirerek Anonim şirkete dõnüşmesi de devir hükmündedir. Ancak, 38 seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin II/3 üncü bölümünde belirtildiği üzere, şekil değiştiren kurum, eski şirketin devamı addolunacağından, yeni işe başlama sayılmayacaktır.

Diğer taraftan, Limited şirketten Anonim şirkete dõnüşme nedeniyle, Limited şirket adına tasdik ettirilen defterlerin Anonim şirket tarafından kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, Limited şirket adına basılı bulunan belgelerin üzerine Anonim şirkete ait tüm bilgileri içeren kaşenin basılması suretiyle mevcutları tükeninceye kadar kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bakan a.
 
Ücretsiz üyelik
Şifremi Unuttum
USD 7,3248
Euro 8,8013
Üfe & Tüfe Oranlarını görmek için aşağıdaki excel ikonuna tıklayınız.

*Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir.​

ÜFE & TÜFE
Endeks Arşivi

Excel Dokümanı
     
  Copyright ® 2013 Esenlik Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Web Tasarımı